Cutting Edge Learning @ the Edge of Chaos

Πληροφορική Β’ Γυμνασίου


PIXLR Εργασίες

YOUTUBE ΕΡΓΑΣΙΕΣ

EXCEL-Δείκτης Μάζας Σώματος από 26-3-2018:

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος είναι ένας δείκτης αξιολόγησης του βάρους με βάση το ύψος και τα κιλά. O τύπος που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το ΔΜΣ στους ενήλικες είναι: Βάρος (κιλά) ÷ [ύψος (μέτρα)]2

Για παράδειγμα, εάν το βάρος είναι 68 κιλά και το ύψος 1,65 μέτρα ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής: 68 ÷ (1,65×1,65) = 24,98

Το Εθνικό Κέντρο για την Καρδιά, τους Πνεύμονες και το Αίμα, το οποίο εδρεύει στις ΗΠΑ και αποτελεί Τμήμα του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας, αξιολογεί την κλίμακα του ΔΜΣ ως εξής:

Κάτω από 18,5 = Λιποβαρής
18,5-24,9 = Φυσιολογικό βάρος
25-29,9 = Υπέρβαρος
Άνω του 30 = Παχύσαρκος

Τι θα χρειαστείτε για τον υπολογισμό του Δ.Μ.Σ. στο Excel

1) Ύψωση αριθμού x στο τετράγωνο: x²

1ος Τρόπος: Xρησιμοποιήστε τον τελεστή «^» για να δηλώσετε τη δύναμη στην οποία θα υψωθεί η βάση. Για παράδειγμα, =45^2.

2ος Τρόπος: Xρησιμοποιήστε τη συνάρτηση POWER, για να δηλώσει τη δύναμη στην οποία θα υψωθεί η βάση. Π.χ. =POWER(45;2)

3ος Τρόπος: Πολλαπλασιάστε τον αριθμό με τον εαυτό του. Π.χ. =45*45.

2) Mελετήστε τη σύνταξη της Συνάρτησης IF με Λογικούς Τελεστές

Δραστηριότητα:

Δημιουργήστε σε Excel το παρακάτω φύλλο, ώστε όταν συμπληρώνετε το βάρος και το ύψος στα κίτρινα κελιά: α) να υπολογίζει το Δ.Μ.Σ. και β) να περιγράφει το αποτέλεσμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε γραμμή, στα κελιά Β5 έως Β10 θα χρησιμοποιήσετε τους τύπους που δίνονται στη στήλη C (δηλαδή, ΔΕΝ θα συμπληρώσετε τη στήλη C).
Υποβάλλετε την εργασία σας στο Moodle.

> Δραστηριότητες EXCEL & Google Forms από 20-2-2018:

1) Σε αυτή τη φόρμα google συμπληρώνετε ΑΝΩΝΥΜΑ τα ζητούμενα στοιχεία.

2) Ανοίγετε τις απαντήσεις από αυτό το Υπολογιστικό Φύλλο Google και τις αποθηκεύετε στον ΗΥ ή τη φορητή σας συσκευή ή το στο Google Drive σας: ΑΡΧΕΙΟ > ΛΗΨΗ ΩΣ… > Microsoft Excel (.xlsx) με τα εξής στοιχεία: αριθμός Γυμνασίου-Τμήμα-Επίθετο-1ο Excel.

3) 1η ΕΡΓΑΣΙΑ Excel: Μέσα στο Υπολογιστικό σας Φύλλο Excel, στο τέλος της αντίστοιχης στήλης, υπολογίστε τα παρακάτω με χρήση της συνάρτησης average και αποθηκεύστε το αρχείο σας:
3α) το Μέσο Όρο (average) του ΥΨΟΥΣ
3β) το Μέσο Όρο (average) του ΒΑΡΟΥΣ
3γ) το Μέσο Όρο (average) των ΘΕΡΜΙΔΩΝ (που συμπληρώθηκαν προαιρετικά)

> Υποβάλλετε στο moodle το αρχείο Excel ή το Shared Link του αρχείου σας από τα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ GOOGLE

4) 2η ΕΡΓΑΣΙΑ Excel: Εάν έχετε κάνει την 1η ΕΡΓΑΣΙΑ Excel, μέσα στο Υπολογιστικό Φύλλο Excel που κατεβάσατε και αποθηκεύσατε, δημιουργήστε ένα ΓΡΑΦΗΜΑ που να δείχνει τη σχέση ΥΨΟΥΣ και ΒΑΡΟΥΣ και αποθηκεύστε το αρχείο σας με τα εξής στοιχεία: αριθμός Γυμνασίου-Τμήμα-Επίθετο-2ο Excel.

> Υποβάλλετε στο moodle το αρχείο Excel ή το Shared Link του αρχείου σας από τα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ GOOGLE

5) 3η ΕΡΓΑΣΙΑ Φόρμα Google & Excel: Δημιουργήστε το δικό σας Ερευνητικό Ερωτηματολόγιο σε Φόρμα Google μέσα στο Google Drive σας. Το Ερευνητικό Ερωτηματολόγιο μπορεί να περιέχει ερωτήσεις που αφορούν οποιοδήποτε μάθημά σας.

Όταν ολοκληρώσετε τη φόρμα και την ονομάσετε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ» στο πάνω μέρος της φόρμας για να δημιουργήσετε ένα Φύλλο ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ σε Excel.

Στο http://40gym-athin.att.sch.gr/moodle/mod/assign/view.php?id=150 μπορείτε να υποβάλλετε το link της Φορμας και το link των απαντήσεων σε Excel.

Δείτε τα tutorials: https://www.youtube.com/watch?v=cm3KyqbaMJA και https://www.youtube.com/watch?v=CHFpts6xxH0

EXCEL Tutorials

1. Excel Εισαγωγή στις συναρτήσεις και στη συνάρτηση SUM
2. Excel Tips Συναρτήσεις – Average – Μέσος όρος
3. Δημιουργία Γραφημάτων στο Microsoft Excel

 

Scratch Youtube Tutorial:

«Δημιουργία του Παιχνιδιού Κρυφτό» με ελληνικούς & αγγλικούς υπότιτλους από το μαθητή Δήμα Κώστα (Β’ τάξη 2017-2018) του 40ου Γυμνασίου Αθήνας 

Παράδειγμα χρήσης Animaker:

1) Ανεβάστε (upload) τις εργασίες σας στο www.filedropper.com
2) Αντιγράψτε τον υπερσύνδεσμο του αρχείου σας (share your personal link) και
3) Επικολήστε τον υπερσύνδεσμο μέσα στο Moodle σας (Add Submission >  Online Text)

 

Youtube-Δραστηριότητες:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

> Κ1. Ψηφιακός Κόσμος [0,1]

«Δεν Περνά – Περνά»: Ο Πολιτισμός του [0,1] 

«Αναλογικό ή Ψηφιακό και γιατί;;;»

«Αναλογικές και Ψηφιακές Συσκευές» (slideshare)

> Κ2. Το εσωτερικό του Υπολογιστή

Σενάριο: «Το Υλικό του Υπολογιστή (Hardware)»

> Κ5. Αρχεία και Φάκελοι

Περισσότερα στο «Ζωντανό μου Βιβλίο» Κεφάλαιο 5

> Κ7. Πως αναζητώ Πληροφορίες στο Internet

Βελτιώνω την Αναζήτησή μου στο Google

> Κ9. Παρουσιάζω σε κοινό με Power Point

Δημιουργώ Παρουσίαση με Power Point

Περισσότερα στο «Ζωντανό μου Βιβλίο» Κεφάλαιο 9: Γραφήματα και Παρουσιάσεις, στο Τέλος!

Δημιουργώ παρουσίαση με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό Impress

> Κ.10 Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Μελετήστε τις Λέξεις-Κλειδιά και δημιουργήστε μια Παρουσίαση μέχρι 10 διαφάνειες με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης Νέων Τεχνολογιών στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων. Συμβουλή: πάρτε μία συνέντευξη από μέλη της οικογένειάς σας και συμπληρώστε τα πιο βασικά (κατά τη γνώμη σας) στοιχεία.

> Κ3. Πολυμέσα:

«Παίζοντας με τα Χρώματα»

«Ψηφιογραφικές & Διανυσματικές Εικόνες»:

Δημιουργώ Εικόνες,

Υπολογίζω το μέγεθος της Εικόνας σε bytes,

Αλλάζω τις Διαστάσεις (Resizing) και

Αλλάζω την κλίμακα (Scaling)

«Δύο Εικόνες σε Μία…»

GIMP: Περισσότερες Δραστηριότητες για επεξεργασία εικόνων και animation

Audacity: «Ένα Ραδιοφωνικό Σπότ»

> Κ8. Επεξεργάζομαι Δεδομένα σε Υπολογιστικό Φύλο (Excel)

> Κ4. Δίκτυα Υπολογιστών:

Είδη Δικτύων

Τα πλεονεκτήματα του τοπικού δικτύου του Εργαστηρίου Πληροφορικής

Οι συσκευές του Σχολικού μας Εργαστηρίου Πληροφορικής

Πώς ταξιδεύουν οι πληροφορίες στο Internet;

Πώς εμφανίζονται οι ιστοσελίδες στο Internet (μοντέλο «client-server» / «πελάτη εξυπηρετητή)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Για να επικοινωνήσετε ασύγχρονα με την εκπαιδευτικό σας Κωνσταντίνα Πάσχου, μπορείτε να στείλετε email στο: pimou67@gmail.com με Θέμα (Subject): Το όνομα του Σχολείου σας, το Τμήμα σας, το Επώνυμό σας και το Όνομά σας.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

Για Εκπαιδευτικούς:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: