Cutting Edge Learning @ the Edge of Chaos

Φυσική Γ’ Γυμνασίου


Προσομοιώσεις & Σημειώσεις ανά κεφάλαιο:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2017-18, Κεφ. 5-7 από την εκπαιδευτικό Βαλογιάννη Ιωάννα

Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα

  • ΣΕΝΑΡΙΑ Συνδεσμολογίας Αντιστατών σε docx και pdf

Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

  • Το Ταξίδι της Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Ταινία-Ντοκιμαντέρ: «Ο πόλεμος του ρεύματος: Νίκολα Τέσλα εναντίον Τόμας Έντισον». Όταν συνυπήρχαν οι δύο τύποι ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ, ήταν φυσικό να υπάρξει μια «σύγκρουση» όπου μόνο ένας μεγάλος εφευρέτης θα έβγαινε νικητής…

Ένα πολύ σημαντικό ΠΑΙΧΝΙΔΙ για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ > Δείτε και το Σχέδιο Μαθήματος για το 2020energy GAME

Bunker Roy (Μπάνκερ Ρόι): Το ξυπόλητο κολλέγιο

  • Πώς δουλεύουν οι πυξίδες;

Κεφάλαιο 4: Ταλαντώσεις

Ύλη: Η υποενότητα «Για να περιγράψουμε μια ταλάντωση … έως …και πλάτος της ταλάντωσης» και Εργαστηριακή Άσκηση: «Πειραματικός έλεγχος των νόμων του Απλού εκκρεμούς».

4. Εικονικό Εργαστήρι: Το απλό εκκρεμές (HTML5)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7: «Πειραματικός έλεγχος των νόμων του Απλού εκκρεμούς».

Τα παρακάτω Quizzes μπορείτε να τα υποβάλλετε στο Moodle για extra bonus:

Κεφάλαιο 5: Μηχανικά κύματα

Ύλη: Η ενέργεια ταξιδεύει, 5.1 Μηχανικά κύματα, 5.2 Κύμα και ενέργεια,
από την 5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος μόνο την 1η υποενότητα μέχρι την εξίσωση u = λf , χωρίς την απόδειξη, 5.4 Ήχος (προσοχή στις Εικόνες 5.10 και 5.15.), 5.5 Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9: «Μελέτη Κυμάτων»

5.1-3.α. Εικονικό Εργαστήρι: Κύματα σε χορδή (HTML5)

5.1-3.β. Εικονικό Εργαστήρι: Εγκάρσια και Διαμήκη κύματα (αρχείο swf που απαιτεί Flash Player)

5.4-5. Εικονικό Εργαστήρι: Ήχος (αρχείο jar που απαιτεί Java)

Δείτε και:

Κεφάλαιο 6: Φύση και διάδοση του φωτός

Ύλη: «Φως: από τη μυθολογία στην τεχνολογία», 6.1 όραση και ενέργεια, 6.2 Διάδοση του φωτός (ΕΚΤΟΣ από την υποενότητα «Αρχή του ελαχίστου χρόνου»).

Κεφάλαιο 7: Ανάκλαση του φωτός

Ύλη: 7.1 Ανάκλαση του φωτός (ΕΚΤΟΣ από το ένθετο: «Ανάκλαση και αρχή του ελαχίστου χρόνου»), 7.2 Εικόνες σε καθρέφτες (ΕΚΤΟΣ από: «Καμπύλοι καθρέφτες»,  «Σφαιρικοί καθρέφτες» και «οπτικό πεδίο»)

7α. Εικονικό Εργαστήρι: Διάχυση / Κανονική Ανάκλαση (αρχείο swf που απαιτεί Flash Player)

7β. Εικονικό Εργαστήρι: Ανάκλαση – Διάθλαση (HTML5)

Κεφάλαιο 8: Διάθλαση του φωτός

Ύλη: Διάθλαση του φωτός, 8.1 Το φως μέσα στην ύλη: Διάθλαση, 8.3 Μόνο την Ανάλυση λευκού φωτός

8.1 Εικονικό Εργαστήρι: Διάθλαση του φωτός (HTML5)

Κεφάλαιο 9: Φακοί και οπτικά όργανα

Ύλη: 9.1 Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί

9.1 Εικονικό Εργαστήρι: Γεωμετρική Οπτική

 

Ανακοίνωση για MOODLE:

Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης του 40ου Γυμνασίου Αθήνας που επιθυμούν να συνδεθούν στο Moodle του 40ου Γυμνασίου Αθήνας για extra bonus, μπορούν να ζητήσουν το Όνομα Χρήστη (username) και Κωδικό (Password) από την εκπαιδευτικό του Κωνσταντίνα Πάσχου (στο σχολείο κάθε Τρίτη και Τετάρτη ή με email στο pimou67@gmail.com)

e-Βιβλία, e-Λύσεις-Απαντήσεις, e-Οδηγίες

Λογισμικό Φυσικών Επιστημών:

Το Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. είναι ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον, υποστηριζόμενο από υπολογιστές, που αποσκοπεί στην υποβοήθηση της διδασκαλίας της Φυσικής του Γυμνασίου, με έμφαση στις έννοιες που οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες στην κατανόησή τους. Στη Γ’ Γυμνασίου θα χρησιμοποιηθούν οι ενότητες: α) Ηλεκτρισμός: Πηγές, καταναλωτές, όργανα μέτρησης, Κλειστό κύκλωμα – συνδεσμολογίες. και β) Οπτική: Ανάκλαση του φωτός, Διάθλαση του φωτός, Ανάλυση – Σύνθεση του φωτός, Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός.

Οι μαθητές/τριες εργάζονται πάνω στα σενάρια που περιέχονται στο λογισμικό, εκτελούν δραστηριότητες, κάνουν προβλέψεις, παρατηρούν τα αποτελέσματα των προβλέψεών τους μέσα από προσομοιώσεις κινήσεων, πειραματίζονται με διαφορετικές τιμές παραμέτρων και συγκρίνουν με την πραγματικότητα.

Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλό στη χρήση του και ο χώρος εργασίας περιλαμβάνει σκηνικά, αντικείμενα με ιδιότητες και ο μαθητής ή η μαθήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία και να αναπτύξει δραστηριότητες που παραπέμπουν σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Η εφαρμογή είναι ένα λογισμικό αναφοράς για θέματα Φυσικής το οποίο τρέχει σε browser (π.χ. Chrome, Firefox κ.ά.). Για τη Γ’ τάξη επιλέξτε τις ενότητες: Ηλέκτριση με τριβή, Ηλέκτριση με επαφή, Ηλέκτριση από απόσταση, Αντίσταση στους αγωγούς, Ηλεκτρικό κύκλωμα, Σύνδεση αντιστάσεων, Ραδιενεργή διάσπαση, Σχάση και σύντηξη.

Το «Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον», αποτελείται από έξι υπο-εργαστήρια φυσικής, τα οποία προσφέρουν δυνατότητες πειραματισμών, σύνθεσης διατάξεων και ανάπτυξης σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες: εικονικό εργαστήριο Γεωμετρικής Οπτικής, Κυματικής Οπτικής, Στατικού Hλεκτρισμού και Ηλεκτρομαγνητισμού τα οποία αναπτύχθηκαν στη java3D. Οι μαθητές μπορούν, μέσα από το πρόγραμμα εικονικής πραγματικότητας, να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα καλά οργανωμένο εργαστήριο και να κάνουν πειράματα: Γεωμετρικής Οπτικής, Κυματικής Οπτικής, Σκιάς – Παρασκιάς και Σύνθεσης – Αποσύνθεσης Χρωμάτων, Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Στατικού Ηλεκτρισμού καθώς και Μαγνητισμού. Το δεύτερο στοιχείο του λογισμικού είναι ο Μοντελοχώρος όπου εμφανίζεται η σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διάταξης (μοντέλο του πειράματος) το οποίο είναι δυναμικά συνδεδεμένο με το πείραμα (κοινή μαθηματική μηχανή). Η μεταβολή αυτή γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Ο Μοντελοχώρος επεκτείνεται και συσχετίζεται με applet. Τέλος υπάρχει χώρος υπολογισμών και μελέτης, χώρος πολυμεσικών εκπαιδευτικών σεναρίων για μαθητές όλων των βαθμίδων, ειδικό εργαλείο ανάπτυξης πολυμεσικών δραστηριοτήτων, βιβλιοθήκη πολύμεσικού υλικού και συνοδευτικό υλικό με οδηγίες χρήσης και οδηγούς εκπαιδευτικού.

Ενημερωμένα Video Links

(όσα δεν λειτουργούν στο διαδραστικό βιβλίο)

Ερωτηματολόγια:

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: